Informatie

Haptotherapie is toegankelijk, zonder verwijzing. Ik sta geregistreerd bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH onder nummer 443A en bij het Nederlands Instituut Psychologie NIP. Ik sta ingeschreven bij de KVK.

VERGOEDING

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel uit het aanvullende verzekeringspakket, zie polisvoorwaarden. Voor volledig overzicht zie vergoedingenlijst VVH

PRIVACY VERKLARING

Om te weten wat de regels zijn hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan: zie de pagina Privacy verklaring (VVH)

 

KWALITEITS WAARBORG

De vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor kwaliteit. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld.

De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO-niveau.

Voor opname in het register gelden verder nog verplichtingen tav tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags-en ethische regels zijn vastgelegd in de Beroepscode GZ-Haptotherapeut.

 

KLACHTENPROCEDURE

Mocht de therapie niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan is er altijd de mogelijkheid een gesprek aan te gaan. Als dat niet een bevredigend verloop heeft kan een gesprek worden aangevraagd met een vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging, om te kijken of dat uitkomst biedt. In geval dat dit ook geen uitkomst brengt, die je had verwacht kan er worden overwogen een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging VVH. Verwezen wordt dan naar de klachtenprocedure.

 

Mijn registratienummer is 443A

Meer informatie kunt u vinden op

www.haptotherapeuten-vvh.nl